MUDELLO | Interventionist | Verslavingscounselor | Nazorgspecialist

MUDELLO
Naaldwijk

MUDELLO: interventies, verslavingscounselling en nazorg. Robert Drosterij, eigenaar, is in staat om de verslaafde te begeleiden van A(fhankelijkheid) tot Z(elfredzaamheid). De unieke samenwerking met MUDELLI maakt dat ook de naasten begeleid worden.

MUDELLO helpt mensen die (twijfelen of ze) verslaafd zijn aan middelen en/of gedrag. Afhankelijkheid leidt tot mateloosheid in gebruik en daardoor stuurloosheid in het leven. Dit is een destructieve manier van leven voor zowel de verslaafde alsmede voor zijn/haar omgeving. 

Via het volgen van 1 op 1 gesprekken, is MUDELLO in staat om de verslaafde in te laten zien hoe destructief zijn/haar gedrag is. Vervolgens wordt er naar oplossingen gezocht om deze vicieuse cirkel naar beneden te stoppen. Nadat de client de sessies heeft beeindigd, begint de fase van het leven zonder verder gebruik van middelen. Vooral het eerste jaar blijkt een pittige opgave te zijn. MUDELLO biedt de client een nazorgtraject om dat eerste en moeilijkste jaar veilig door te komen.

Voor naasten van de verslaafde is MUDELLO een goede oplossing. Door de stuurloosheid van de verslaafde zit het systeem om hem/haar heen vaak met de handen in het haar. Doordat MUDELLO in staat is om als gecertificeerd Interventionist aan de slag te gaan, kan het systeem om de verslaafde heen geholpen worden.

Mijn vrouw is eigenaar van het bedrijf MUDELLI. Deze richt zich in zijn geheel op de naasten van de verslaafde. Ook uit ervaring en middels naastentrainingen, is zij erg goed in staat een fundering voor de naasten te leggen, zodat ook zij hun (vaak aangepaste) patronen kunnen doorbreken.

Samen zijn we dus in staat om het gehele systeem te begeleiden in hun weg van herstel van de ziekte verslaving.

Over MUDELLO

Mijn naam is Robert Drosterij. Ik ben sinds 30 november 2017 in herstel. Dat wil zeggen dat ik vanaf die datum 100% vrij van middelen of verslavend gedrag leef. Ik heb veel geleerd sinds die datum over de ziekte verslaving. Hoe enorm mateloos het gebruik wordt en hoe enorm destructief je als persoon kan worden op het moment dat de verslaving steeds meer je leven gaat beheersen.

Gelukkig was ik bij machte om op tijd aan de bel te trekken en heb ik de hulp die mij geboden werd, met beide handen aangegrepen. Hierdoor ben ik in staat om het leven op een andere manier te gaan zien en mijn prioriteiten anders te gaan stellen. Mede daardoor heb ik mijn baan opgezegd, om andere mensen die lijden aan de ziekte verslaving te kunnen helpen. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van mijn bedrijf MUDELLO: Interventies, Verslavingscounselling en Nazorg. Helemaal gericht op het helpen van verslaafden. 

Omdat ik zelf ervaren heb, hoe helpend het is als ook de omgeving van de verslaafde mee verandert, is het enorm fijn dat mijn vrouw het bedrijf MUDELLI heeft opgericht om juist de naasten van de verslaafde te ondersteunen bij hun proces.

Vanaf nu zijn wij samen in staat om de verslaafde en zijn/haar gezin te helpen als zij dat willen. Hier zijn wij enorm dankbaar voor!


MUDELLO

Robert Drosterij

Meidoorn 42
2671 PN Naaldwijk

MUDELLO | Interventionist | Verslavingscounselor | Nazorgspecialist